Polityka Prywatności

Warunki Usługi

Strona porównywująca Finaton.com jest obsługiwana przez Lemony labs s.r.o. Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Company ID No.: 07317298
Tax ID No.: CZ07317298, File No.: C 75375, znajdująca się w obszarze sądu regionalnego w Ostravie (zwana dalej jako “Operator”).

Finaton.com nie jest własnością żadnej instytucji finansowej, banku ani agencji kredytowej. Nie ujawniamy danych osobowych żadnej instytucji finansowej.

Informacje podane na naszej stronie internetowej są wykorzystywane na własną odpowiedzialność osoby odwiedzającej.

Programy Afiliacyjne

Operator współpracuje ze stronami trzecimi, takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kredytowe i leasingowe, i pomaga im promować swoje produkty. Najlepszym sposobem ustalenia kosztów i całkowitej ceny pożyczek przy porównywaniu pożyczek jest ich sprawdzenie za pomocą reprezentatywnego przykładu.

Niektóre z naszych stowarzyszonych firm działają w oparciu o marketing afiliacyjny i zawierają linki partnerskie kierujące do stron internetowych osób trzecich. Jeżeli użytkownik kliknie docelową witrynę za pośrednictwem linku partnerskiego i zamówi produkt finansowy, mamy prawo do otrzymania prowizji. Korzystając z linku partnerskiego, gość nie jest zobowiązany do pokrycia żadnych dodatkowych kosztów. W takim przypadku strona trzecia ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych.

Prawo Autorskie

Treść internetowa Finaton.com jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie lub modyfikowanie mogą być wykonywane wyłącznie za pisemną zgodą Operatora.

Wyłączenia odpowiedzialności

Operator wyświetla informacje dotyczące wielu produktów z obszaru finansów, niestety ze względu na częstą zmianę stawek i informacji niektóre informacje mogą być nieaktualne. Jeżeli będziemy informowani o takich zmianach lub pod warunkiem, że skontaktujesz się z nami, z przyjemnością zaktualizujemy wszystkie dane. Jednak przed zawarciem jakiejkolwiek umowy to do Ciebie jako odwiedzającego należy sprawdzenie warunków, cen, oprocentowania, terminu zapadalności i innych informacji bezpośrednio z wybraną firmą.

Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usługi, zgadzasz się na to na swoją własną odpowiedzialność. Roszczenia z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem informacji z Finaton.com i spory toczące się przeciwko Lemony labs s.r.o. jako Operatorowi strony internetowej nie będą uznawane przed sądem.

Pożyczka

Operator nie jest dostawcą żadnego recenzowanego produktu finansowego i nie ponosi odpowiedzialności za spory między osobami trzecimi a ich klientami.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem umów między tymi dwoma stronami.

Odwiedzającym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, silnie zaleca się nieaplikowanie o pożyczkę.

Inwestycja

Treści związane z inwestycjami nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Wszelkie inwestycje niosą ze sobą pewne ryzyko, dlatego należy skonsultować się ze specjalistą.

 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne odwiedzających wynikające z informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

Recenzje i komentarze

Operator nie ponosi odpowiedzialności za recenzje gości napisane w ramach treści projektu Finaton.com.

Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza bez uprzedniego powiadomienia.

Ochrona Danych Użytkownika

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z European General Data Protection Regulation (GDPR) na podstawie Twojej zgody. Administratorem danych jest Operator tej strony internetowej, firma Lemony labs s.r.o. Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Company ID No.: 07317298
Tax ID No.: CZ07317298, File No. C 75375, znajdująca się w obszarze sądu regionalnego w Ostravie.

Informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP są przechowywane na zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terytorium UE. Przetwarzane dane nie mogą być ujawniane osobom trzecim w żadnych okolicznościach.

O ile nie określono inaczej, wszystkie dane są przechowywane przez maksymalny okres dwóch lat.

Dostęp do danych przechowywanych przez nasz serwer

Odwiedzając stronę internetową Finaton.com, nasz serwer przechowuje dane techniczne dotyczące dostępu odwiedzającego (nazwa, strona internetowa, typ przeglądarki internetowej i jej wersja, system operacyjny urządzenia, adres odsyłający, adres IP i data złożenia wymagania).

Dane dostępowe pozwalają nam tworzyć raporty statystyczne i monitorować bezpieczeństwo strony. Dane te nie mogą być przypisane żadnym konkretnym osobom.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytania złożonego za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, przetworzymy dane, które podasz zgodnie w niniejszym załączeniu. Dane te nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej i zostaną usunięte natychmiast po rozpatrzeniu Twojego żądania.

Komentarze użytkownika

Odwiedzający mogą komentować produkty, które recenzujemy. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy bez uprzedniego powiadomienia, pod warunkiem, że taki komentarz jest wulgarny lub obraźliwy, nieprawdziwy lub pod warunkiem, że narusza prawo.

W odniesieniu do komentarzy przetwarzamy ocenę firmy, nazwę, adres e-mail i adres IP. Przechowywanie i przetwarzanie takich danych jest konieczne, aby zapobiec wysyłaniu zbiorczych śmieciowych wiadomości i automatycznych komentarzy. Dane te służą na potrzeby serwera Finaton.com i nie są ujawniane osobom trzecim. Dane te są przetwarzane przez cały czas wyświetlania komentarza na stronie internetowej.

Media społecznościowe

Na niektórych stronach internetowych Finaton.com odnosi się do portali społecznościowych Facebook i Twitter.com. Kiedy odwiedza się stronę internetową Finaton.com, żadne informacje nie są podawane tym firmom.

Informacje na temat ochrony prywatności poszczególnych sieci społecznościowych można znaleźć poniżej:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Prawo do informacji i inne prawa użytkowników witryny

Jako osoba odwiedzająca stronę internetową Finaton.com, oprócz informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, masz również prawo do informacji o tym, które dane są przechowywane na Twój temat, w tym prawa do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania takich danych . Możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zażądać usunięcia już zapisanych danych osobowych lub możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Pradze.

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.

Ing. František Szabó

Email: info@finaton.com

Lemony labs s.r.o. Družební 769/2d, Nové Sady, 779 00 Olomouc
Company ID No.: 07317298
Tax ID No.: CZ07317298

File No.: C 75375, znajdująca się w obszarze sądu regionalnego w Ostravie

Na życzenie wyślemy Ci list z informacją o tym, czy dane o Tobie są przechowywane przez Lemony labs s.r.o. a jeśli tak, szczegóły takich danych. Możesz w dowolnym momencie zabronić nam na piśmie dalszego przetwarzania danych osobowych bez podania przyczyny takiego zakazu.

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA a zastosowanie ma Polityka prywatności Google and Warunki korzystania z usługi.