Polityka Prywatności

Warunki Usługi

Strona porównywująca Finaton.pl jest obsługiwana przez Double technology s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
Company ID No.: 08695717
Tax ID No.: CZ08695717, (zwana dalej jako “Operator”).

finaton.pl nie jest własnością żadnej instytucji finansowej, banku ani agencji kredytowej. Nie ujawniamy danych osobowych żadnej instytucji finansowej.

Informacje podane na naszej stronie internetowej są wykorzystywane na własną odpowiedzialność osoby odwiedzającej.

Witryna nie zawiera umów ani linków do firm bankowych lub kredytowych. Strona internetowa dokonuje jedynie recenzji firm kredytowych i pożyczkowych oraz oferuje reklamy na swojej stronie internetowej. Witryna nie zapewnia żadnych porad finansowych ani żadnych powiązanych usług. Witryna nie gromadzi żadnych danych dotyczących interesów użytkowników w związku z pożyczkami lub kredytami.

Programy partnerskie

Operator nie współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, kredytowe i leasingowe. Najlepszym sposobem ustalenia kosztu i całkowitej ceny pożyczek przy porównywaniu pożyczek jest reprezentatywny przykład na odpowiedniej stronie internetowej.

Niektóre z naszych powiązanych firm działają na podstawie marketingu afiliacyjnego i zawierają linki partnerskie przekierowujące do stron internetowych osób trzecich. W takim przypadku za przetwarzanie danych osobowych odpowiedzialna jest strona trzecia. Otrzymujemy wynagrodzenie za działania reklamowe, które różni się w zależności od rodzaju kampanii afiliacyjnej. Korzystając z linku partnerskiego, odwiedzający nie jest zobowiązany do ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów.

Ochrona danych użytkownika

Oprócz plików cookie dostęp do naszej strony internetowej i korzystanie z naszych usług jest całkowicie anonimowy. W zwykłych okolicznościach nie musimy przetwarzać twoich danych osobowych w celu świadczenia naszych usług i nie zbieramy twoich danych, takich jak twoje imię, nazwisko lub jakiekolwiek dane dotyczące usług finansowych, które badałeś na naszej stronie internetowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o przetwarzanych przez nas plikach cookie, zapoznaj się z informacjami [tutaj].

O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie dane są przechowywane przez maksymalny okres dwóch lat.

Programy Afiliacyjne

Operator współpracuje ze stronami trzecimi, takimi jak banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy kredytowe i leasingowe, i pomaga im promować swoje produkty. Najlepszym sposobem ustalenia kosztów i całkowitej ceny pożyczek przy porównywaniu pożyczek jest ich sprawdzenie za pomocą reprezentatywnego przykładu.

Niektóre z naszych stowarzyszonych firm działają w oparciu o marketing afiliacyjny i zawierają linki partnerskie kierujące do stron internetowych osób trzecich. Jeżeli użytkownik kliknie docelową witrynę za pośrednictwem linku partnerskiego i zamówi produkt finansowy, mamy prawo do otrzymania prowizji. Korzystając z linku partnerskiego, gość nie jest zobowiązany do pokrycia żadnych dodatkowych kosztów. W takim przypadku strona trzecia ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych.

Prawo Autorskie

Treść internetowa Finaton.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie rozpowszechnianie, kopiowanie lub modyfikowanie mogą być wykonywane wyłącznie za pisemną zgodą Operatora.

Wyłączenia odpowiedzialności

Operator wyświetla informacje dotyczące wielu produktów z obszaru finansów, niestety ze względu na częstą zmianę stawek i informacji niektóre informacje mogą być nieaktualne. Jeżeli będziemy informowani o takich zmianach lub pod warunkiem, że skontaktujesz się z nami, z przyjemnością zaktualizujemy wszystkie dane. Jednak przed zawarciem jakiejkolwiek umowy to do Ciebie jako odwiedzającego należy sprawdzenie warunków, cen, oprocentowania, terminu zapadalności i innych informacji bezpośrednio z wybraną firmą.

Jeżeli zdecydujesz się skorzystać z usługi, zgadzasz się na to na swoją własną odpowiedzialność. Roszczenia z tytułu szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych wykorzystaniem informacji z finaton.pl i spory toczące się przeciwko Double technology s.r.o. jako Operatorowi strony internetowej nie będą uznawane przed sądem.

Pożyczka

Operator nie jest dostawcą żadnego recenzowanego produktu finansowego i nie ponosi odpowiedzialności za spory między osobami trzecimi a ich klientami.

Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane naruszeniem umów między tymi dwoma stronami.

Odwiedzającym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, silnie zaleca się nieaplikowanie o pożyczkę.

Inwestycja

Treści związane z inwestycjami nie należy traktować jako porady inwestycyjnej. Wszelkie inwestycje niosą ze sobą pewne ryzyko, dlatego należy skonsultować się ze specjalistą.

 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne odwiedzających wynikające z informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

Recenzje i komentarze

Operator nie ponosi odpowiedzialności za recenzje gości napisane w ramach treści projektu finaton.pl.

Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnego komentarza bez uprzedniego powiadomienia.

Ochrona Danych Użytkownika

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z European General Data Protection Regulation (GDPR) na podstawie Twojej zgody. Administratorem danych jest Operator tej strony internetowej, firma Double technology s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
Company ID No.: 08695717
Tax ID No.: CZ08695717

Informacje takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres IP są przechowywane na zabezpieczonych serwerach znajdujących się na terytorium UE. Przetwarzane dane nie mogą być ujawniane osobom trzecim w żadnych okolicznościach.

O ile nie określono inaczej, wszystkie dane są przechowywane przez maksymalny okres dwóch lat.

Dostęp do danych przechowywanych przez nasz serwer

Odwiedzając stronę internetową Finaton.pl, nasz serwer przechowuje dane techniczne dotyczące dostępu odwiedzającego (nazwa, strona internetowa, typ przeglądarki internetowej i jej wersja, system operacyjny urządzenia, adres odsyłający, adres IP i data złożenia wymagania).

Dane dostępowe pozwalają nam tworzyć raporty statystyczne i monitorować bezpieczeństwo strony. Dane te nie mogą być przypisane żadnym konkretnym osobom.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytania złożonego za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail, przetworzymy dane, które podasz zgodnie w niniejszym załączeniu. Dane te nie zostaną ujawnione żadnej stronie trzeciej i zostaną usunięte natychmiast po rozpatrzeniu Twojego żądania.

Komentarze użytkownika

Odwiedzający mogą komentować produkty, które recenzujemy. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich komentarzy bez uprzedniego powiadomienia, pod warunkiem, że taki komentarz jest wulgarny lub obraźliwy, nieprawdziwy lub pod warunkiem, że narusza prawo.

W odniesieniu do komentarzy przetwarzamy ocenę firmy, nazwę, adres e-mail i adres IP. Przechowywanie i przetwarzanie takich danych jest konieczne, aby zapobiec wysyłaniu zbiorczych śmieciowych wiadomości i automatycznych komentarzy. Dane te służą na potrzeby serwera finaton.pl i nie są ujawniane osobom trzecim. Dane te są przetwarzane przez cały czas wyświetlania komentarza na stronie internetowej.

Media społecznościowe

Na niektórych stronach internetowych Finaton.pl odnosi się do portali społecznościowych Facebook i Twitter.com. Kiedy odwiedza się stronę internetową finaton.pl, żadne informacje nie są podawane tym firmom.

Informacje na temat ochrony prywatności poszczególnych sieci społecznościowych można znaleźć poniżej:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

Prawo do informacji i inne prawa użytkowników witryny

Jako osoba odwiedzająca stronę internetową Finaton.pl, oprócz informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie, masz również prawo do informacji o tym, które dane są przechowywane na Twój temat, w tym prawa do sprostowania lub ograniczenia przetwarzania takich danych . Możesz również wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, zażądać usunięcia już zapisanych danych osobowych lub możesz złożyć skargę do organu nadzorczego, Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Pradze.

Jeśli masz jakiekolwiek inne pytania, nie wahaj się z nami skontaktować.

Email: info@finaton.pl

Double technology s.r.o., Jaurisova 515/4, Praha 4, 140 00
Company ID No.: 08695717
Tax ID No.: CZ08695717

Na życzenie wyślemy Ci list z informacją o tym, czy dane o Tobie są przechowywane przez Double technology s.r.o. a jeśli tak, szczegóły takich danych. Możesz w dowolnym momencie zabronić nam na piśmie dalszego przetwarzania danych osobowych bez podania przyczyny takiego zakazu.

Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA a zastosowanie ma Polityka prywatności Google and Warunki korzystania z usługi.